کلیک کنید :
حجت‌الاسلام پناهیان : حجاب بیرق مبارزه با تمدن پوسیده غرب است - پناهیان - حجت الاسلام استاد علیرضا پناهیان Panahian
پنج‌شنبه 6 مرداد‌ماه سال 1390

حجت‌الاسلام پناهیان : حجاب بیرق مبارزه با تمدن پوسیده غرب است

http://media.farsnews.com/Media/8902/Images/jpg/A0843/A0843708.jpg

بدحجابی‌‌ یک نوع ناسپاسی برای نعمت حجاب محسوب می‌شود ...


حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: تمدن غرب بر فکری که محور آن بر پایه خود‌خواهی‌های انسان با توجه به هوای نفسانی بنا نهاده شده است، قرار دارد.


وی عنوان کرد: سرمایه‌داری غرب مبتنی بر خودپرستی و جذب حداکثر منافع برای خود است، هرچند به قیمت آسیب‌رساندن به دیگران است؛ از نظر فرهنگی‌ هم بغضی که در لیبرالیسم فرهنگی مشاهده می‌کنیم در واقع آزادی انسان نیست بلکه آزادی هوای نفس است.

این استاد اخلاق در ادامه بیان کرد:‌ در غرب انسان آزاد نیست فقط خود‌خواهی‌ها و هوی نفس و مسائلی از این قبیل آزاد بوده و به آن اصالت داده شده است.

وی ادامه داد: وقتی یک زنی با حجاب در جامعه حاضر می‌شود به دو شیوه با هوای نفس مبارزه می‌کند یکی با هوای نفس خود مبارزه و اعلام می‌کند که اهل جلب توجه و هوس‌هایی از این دست نیست و دیگر اینکه در مقابل هوای نفسانی دیگران ایستاده و با چشم‌چرانی‌ها و لذت‌های هواپرستانه مردان جامعه مبارزه کرده است.

حجت‌السلام پناهیان افزود: وقتی مبارزه با هوای نفس از سوی یک دین با عقلانیت کافی و معنویت وافی پشتیبانی می‌شود می‌تواند به دیگر شئون جامعه سرایت کند و بنیاد تمدن غرب را فرو بریزد؛ تمدنی که در ارضاء هواهای نفسانی انسان بنا شده است، در مقابل حجاب خود را متزلزل و آسیب‌پذیر می‌بیند.

وی ادامه داد: وقتی‌ انسان‌هایی در جامعه پرچم مبارزه با هوای نفس را بر اساس یک منطق قوی و گرایش‌های فطری به دوش گیرند، بیم این است که اساساً با حاکم شدن چنین منطقی، هوا پرستی که ریشه اومانیسم است، از بین برود.

این استاد اخلاق عنوان کرد:‌ لذا حجاب و پوشش اسلامی در غرب می‌تواند بیرق مبارزه با تمدن پوسیده غرب شود، غرب به این دلیل با حجاب مواجه سخت و سنگین دارد که دقیقاً می‌داند ضرر حجاب برای تمدن دروغینی که ساخته است تا چه حد بالاست.

وی افزود: باید برای ما مایه افتخار باشد که حجاب این حکم بسیار ساده و روشن، نقش استراتژیک و مهمی در احیاء فرهنگ انسانی و اسلامی دارد و از سوی دیگر چه ضربه مهلکی بر تمدن کفر آلود غرب وارد می‌آورد.

حجت‌الاسلام پناهیان تأکید کرد: بیش از اینکه بدحجابی برخی در جامعه برای ما مشکل محسوب شود، حجاب برای جوامع غربی مشکل‌ساز است البته همین میزان بدحجابی‌‌ها در جامعه‌ ما هم ناشی از کم‌آگاهی و عدم تبلیغات صحیح است و یک نوع ناسپاسی برای نعمت حجاب محسوب می‌شود که باید برطرف شود.

وی اظهار داشت: بدحجابی هیچ‌زمانی در جامعه ما ریشه عمیقی نداشته و آثار زیان‌بار و مهلک نیز برای جامعه اسلامی ما نخواهد داشت، بلکه حجاب و پوشش اسلامی برای اساس جریان استکبار آثار مهلکی دارد منتهی امیدوارم که بتوانیم جامعه خود را به عنوان جامعه‌ای الگو و پیشتاز در امر حجاب به جهانیان معرفی کنیم و گرایش مردم جهان به حجاب بیش‌ از گذشته شود به حدی که دولتمردان کشورهای غربی نتوانند با وضع قوانین جعلی به مقابله با حجاب برخیزند.

این استاد اخلاق تأکید کرد: از سوی دیگر بسیاری ‌از جوان‌های با فضیلت در جامعه ‌ما به عمق حجاب پی‌بردند و از نظر معرفتی و معنوی انگیزه و معرفت لازم را نسبت به تبلیغ حجاب دارند که امیدواریم همت کنند و به تبلیغ حجاب در جهان بپردازند.

وی در پایان خاطر‌نشان کرد: اکنون تبلیغ حجاب در جهان نسبت به تبلیغ حجاب در داخل کشور برای تعداد کمی که به دلایل مختلف از حجاب فاصله گرفتند، بیشتر نتیجه خواهد داد؛ گاهی اوقات مشاهده تأثیر حجاب در جامعه غرب موحب می‌شود افراد جامعه ما منطق حجاب را آسان‌تر بپذیرند.