کلیک کنید :
دانلود سخنرانی استاد پناهیان پیاده روی اربعین کربلا صوتی تصویری شبکه - پناهیان - حجت الاسلام استاد علیرضا پناهیان Panahian
جمعه 29 آبان‌ماه سال 1394

دانلود سخنرانی استاد پناهیان پیاده روی اربعین کربلا صوتی تصویری شبکه

پرونده ویژه پیاده روی اربعین

فهرست:


صوت:

(جلسۀ توجیهی - کاروان پیاده روی اربعین دانشگاهیان -اربعین 90 - 1 جلسه)

(سامرا - جمع یکی از کاروان های پیاده روی اربعین - اربعین 90 - 1 جلسه)

(کربلا - کاروان پیاده روی اربعین دانشگاهیان - اربعین 90 - 1 جلسه)

(کاظمین - جمع یکی از کاروان های پیاده روی اربعین - اربعین 90 - 1 جلسه)

(نجف اشرف - کاروان پیاده روی اربعین دانشگاهیان - اربعین 90 - 1 جلسه)

(کربلا - جمع یکی از کاروان های پیاده روی اربعین - اربعین 90 - 1 جلسه)

(کربلا، حرم اباالفضل العباس(ع) - فردای اربعین - اربعین 90 - 1 جلسه)

(جلسه توجیهی - کاروان پیاده روی اربعین دانشگاهیان هنر - اربعین 90 - 1 جلسه)

(ابتدای مسیر پیاده روی اربعین - مزار آیت الله قاضی(ره) - اربعین 90 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان دانشگاهیان - اربعین 90 - 1 جلسه)

(کربلا - صبح روز اربعین 90 - 1 جلسه)

(کربلا - جمع یکی از کاروان های پیاده روی اربعین - اربعین 90 - 1 جلسه)

(کربلا - صبح اربعین 90 - مصاحبه - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو هیئت رزمندگان و هنر - اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان عهد آدینه - اربعین 91 - 1جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو هیئت عهد آدینه و هنر -اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو کاروان پیاده روی - اربعین 91 - 1 جلسه)

(کربلا - کاروان پیاده روی دانشجویی عشاق الحسین(ع) - اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو کاروان پیاده روی -اربعین 90 - 1 جلسه)

(نجف اشرف - کاروان پیاده روی محبین حضرت زهرا(س) - اربعین 91 - 1 جلسه)

(نجف اشرف - حرم امیر المؤمنین(ع) - زوار عازم پیاده روی اربعین - اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - روز اول - اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - شب اول -اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - شب دوم - اربعین 91 - 1 جلسه)

(کربلا - خیمه گاه - شام اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو کاروان پیاده روی -اربعین 90 - 1 جلسه)

(کربلا - روز اربعین - کاروان پیاده روی محبین حضرت زهرا(س) - اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو هیئت رزمندگان و هنر - اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان عهد آدینه - اربعین 91 - 1 جلسه)

(نجف اشرف - حرم امیر المؤمنین(ع) - زوار عازم پیاده روی اربعین - اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - اربعین 91 - 1 جلسه)

(کربلا - خیمه گاه - فردای اربعین 91 - جمعه صبح - 1 جلسه)

(کربلا - خیمه گاه - فردای اربعین 91 - جمعه شب - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی، موکب خدام الحسین(ع) - اربعین93 - 1جلسه)

(مسیر پیاده روی، موکب علی بن موسی الرضا(ع) - اربعین93 - 1جلسه)

(نجف اشرف، قبرستان وادی السلام، ابتدای مسیر پیاده روی - اربعین93 - 1جلسه)

(مسجد حنانه - اربعین93 - 1جلسه)

(مسجد حنانه - اربعین93 - 1جلسه)

مستند:

فیلم:

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان عهد آدینه - 1جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو هیئت عهد آدینه و هنر - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو کاروان پیاده روی - 1 جلسه)

(کربلا - کاروان پیاده روی دانشجویی عشاق الحسین(ع) - 1 جلسه)