کلیک کنید :
استاد پناهیان - سخنرانی - صوتی - اصلاح نفس - دانلود - پناهیان - حجت الاسلام استاد علیرضا پناهیان Panahian
جمعه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1390

استاد پناهیان - سخنرانی - صوتی - اصلاح نفس - دانلود

موضوعنوعمدتحجمبازدیدپخشدانلود
 اصلاح نفس بخش اول (سخنرانی)

102 بار
 اصلاح نفس بخش دوم (سخنرانی)

71 بار
 اصلاح نفس بخش سوم (سخنرانی)

79 بار
 اصلاح نفس بخش چهارم (سخنرانی)

74 بار
 اصلاح نفس بخش پنجم (سخنرانی)

67 بار
 اصلاح نفس بخش ششم (سخنرانی)

74 بار
 اصلاح نفس بخش هفتم (سخنرانی)

52 بار
 اصلاح نفس بخش هشتم (سخنرانی)

72 بار